Clienții au dreptul să anunțe compania Bormet bvba cu privire la faptul că renunță la achiziționarea unui produs, fără să datoreze o amendă și fără să declare motivele, dacă fac acest lucru în termen de 14 zile de la ziua următoare datei la care a fost livrat produsul.

Date de contact ale companiei
Bormet bvba
Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken
BE0414651838
info@bambormet.be
Tel: +32 11 31 26 56
Fax: +32 11 31 65 66

Articolul 1: Dispoziții generale

Magazinul electronic al Bormet bvba, având sediul social la adresa Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken (Belgia), TVA BE0414651838, (denumit în continuare ’Bormet bvba’) oferă clienților oportunitatea de a achiziționa produse online.
Acești Termeni și condiții generale („Condiții”) se aplică tuturor articolelor din gama Bormet bvba și fiecărei achiziții pe care o face clientul de la Bormet bvba.

Clientul acceptă că aceste Condiții sunt singurele condiții care se aplică, cu excluderea propriilor condiții generale și specifice de achiziție, chiar și cei care stipulează aplicarea exclusivă a acestora.

Articolul 2: Preț

Toate prețurile stipulate includ TVA-ul din Belgia și toate celelalte taxe care sunt obligatorii pentru client. Dacă se percep costuri de transport, rezervare sau administrative, acestea vor fi specificate separat.
Declarația privind prețul se aplică exclusiv pentru articole, așa cum acestea sunt descrise ad litteram. Imaginea însoțitoare are scop decorativ și poate conține elemente care nu sunt incluse în preț.

Articolul 3: Ofertă

Toate ofertele sunt disponibile numai pentru clienții rezidenți în cadrul Uniunii Europene. Toate articolele sunt destinate exclusiv unui uz normal, privat.
În ciuda faptului că site-ul web și catalogul au fost elaborate cu cea mai mare atenție posibilă, acestea pot conține informații incomplete, incorecte în mod substanțial sau învechite.
Dacă aveți întrebări specifice, de exemplu, privind dimensiunile, culorile, disponibilitatea, perioada sau modul de livrare, vă rugăm să contactați în prealabil departamentul nostru de serviciu clienți (consultați articolul 12)

În ceea ce privește acuratețea, actualitatea sau integralitatea informațiilor furnizate, Bormet bvba are o singură obligație de a acționa la capacitate optimă. Bormet bvba nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice erori referitoare la conținut, tipografice sau de tipărire.

Ofertele se aplică până la epuizarea stocurilor și pot fi adaptate sau retrase oricând de către Bormet bvba.

Bormet bvba are dreptul să refuze comenzile, să modifice perioadele de livrare, să divizeze livrările și să anexeze diferite condiții livrării, toate acestea fără să declare motivele.

Articolul 4: Achizițiile online

Clienții pot achiziționa articole din gama online a Bormet bvba.

Achiziția intră în vigoare atunci când clientul primește un e-mail de confirmare de la Bormet bvba. Articolele vor fi livrate la domiciliul clientului la data de livrare stipulată în e-mailul de confirmare.

Clienții pot alege dintre următoarele metode de plată:

- card de credit
- card de debit
- transfer bancar.

Articolul 5: Rezervarea dreptului de proprietate

Articolul livrat va rămâne în proprietatea exclusivă a Bormet bvba până când clientul îl achită.
Riscul de pierdere sau deteriorare va trece către client în momentul livrării. Dacă este necesar, clientul se obligă să informeze terțele părți care vin să confiște oricare dintre articolele care nu au fost achitate complet cu privire la rezervarea dreptului de proprietate al Bormet bvba.

Articolul 6: Penalități pentru neplată

Fără să aducă atingere exercitării drepturilor care îi revin companiei Bormet bvba în cazul unei lipse a plății sau a unei plăți târzii, clientul va datora o dobândă de 10% pe an din suma care nu a fost plătită de la data nerambursării, în temeiul legii și fără nicio solicitare. Clientul va datora de asemenea o despăgubire fixă în valoare de 10% din suma în cauză, cu un minim de 25 € per factură, în temeiul legii și fără nicio solicitare.
Fără să aducă atingere celor de mai sus, Bormet bvba își rezervă dreptul de a reintra în posesia articolelor care nu au fost achitate în întregime.

Articolul 7: Reclamații

Toate daunele vizibile și/sau defectele calitative ale unui articol sau orice alte deficiențe din timpul livrării trebuie raportate imediat, riscând expirarea tuturor drepturilor.

Articolul 8: Garanție

Bunurile livrate au garanție 2 ani pentru material și erorile de fabricație. Această garanție constă în înlocuirea sau repararea erorii în mod gratuit. Costurile privind manopera sunt garantate timp de 1 an. Costurile de relocare sunt garantate timp de 1 an dacă articolul a fost instalat de serviciile noastre și sunt limitate la o rază de 100 km în jurul spațiilor noastre comerciale.

a. Garanție statutară (numai pentru consumatori)
În conformitate cu legea din 21 septembrie 2004 privind protecția consumatorilor în momentul vânzării de bunuri de consum, consumatorii au drepturi legale.
Fiecare articol face obiectul acestei garanții legale din data achiziție (sau livrare) de către primul client.
Toate aceste garanții comerciale lasă aceste drepturi neatinse.

b. Garanție generală
Pentru a invoca această garanție, clientul trebuie să prezinte dovada achiziției.

Dacă un articol a fost achiziționat online și livrat la domiciliul clientului, acesta din urmă trebuie să contacteze departamentul de servicii clienți al Bormet bvba și apoi să returneze articolul către Bormet bvba pe propria cheltuială.

Consumatorii trebuie să raporteze toate defectele în termen de 2 luni de la depistarea acestora. După această perioadă, toate drepturile privind reparația sau înlocuirea vor expira.

Garanția (comercială și/sau statutară) nu se va aplica niciodată defectelor care rezultă din accidente, neglijență, din utilizarea anormală sau incorectă, utilizarea unui articol prin încălcarea scopului pentru care a fost proiectat, nerespectarea instrucțiunilor sau manualului de utilizare, reglajele sau modificările aduse articolelor, manipularea agresivă, întreținerea necorespunzătoare sau utilizarea anormală sau incorectă.

De asemenea, aceasta nu se aplică articolelor cu o durată mai scurtă de funcționare sau articolelor supuse uzurii.
Defectele care apar după o perioadă de șase luni de la data achiziției sau livrării nu vor fi considerate defecte ascunse decât în cazul în care clientul poate aduce dovada contrariului.

Garanția nu este transferabilă.

Articolul 9: Dreptul de retragere

Dispozițiile din cadrul acestui articol se aplică în cazul clienților care achiziționează articole online în calitate de consumatori:
Clienții au dreptul să anunțe compania Bormet bvba cu privire la faptul că renunță la achiziționarea unui produs, fără să datoreze o amendă și fără să declare motivele, dacă fac acest lucru în termen de 14 zile de la ziua următoare datei la care a fost livrat produsul.
Clienții care doresc să uzeze de dreptul de retragere trebuie să contacteze departamentul de servicii clienți al Bormet bvba în termen de 14 zile de la livrare și să returneze bunurile în termen de 20 de zile de la livrare pe propria cheltuială la adresa Bormet bvba, Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken.
Bunurile cu un preț de vânzare de 100 de euro sau mai mult trebuie returnate la noi prin curier (DHL, FedEx, etc.).
Pot fi returnate numai articolele cu ambalajul original și nedeteriorat împreună cu toate accesoriile, instrucțiunile de utilizare și o factură sau o dovadă a achiziției.

Următoarele returnări nu pot fi acceptate în niciun caz:
- articole uzate, murdare, deteriorate sau incomplete
- articole al căror ambalaj sau o parte a acestuia a fost deschis
- articolele care au fost făcute pe comandă pentru client.
- articole care nu pot fi returnate din cauza caracteristicelor specifice.

Articole 10: Confidențialitate

Bormet bvba se obligă să utilizeze datele dvs. numai pentru executarea contractului în care ați intrat prin plasarea comenzii și pentru a vă trimite informații de la Bormet bvba fără nicio obligație. Dacă doriți să primiți aceste informații și prin e-mail, vă rugăm să ne dați adresa de e-mail.

Vă tratăm datele personale în calitate de informații confidențiale și nu le vom preda, închiria sau vinde unor terțe părți. Aveți dreptul oricând să solicitați, îmbunătățiți, modificați sau ștergeți informațiile personale pe care le-am salvat în lista clienților noștri și, de asemenea, puteți refuza dreptul Bormet bvba de a vă utiliza datele personale pentru a vă trimite informații. Este suficient să înaintați cererea dvs. în scris la adresa de mai jos: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken.

Clienții sunt răspunzători pentru păstrarea confidențială a datelor de autentificare și a parolei. Întrucât parola dvs. este codată atunci când este salvată, Bormet bvba nu are acces la aceasta.
Bormet bvba respectă cu tristețe legea belgiană din data de 8 decembrie 1992 privind protecția confidențialității în momentul procesării datelor personale. Aveți acces la toate datele disponibile prin intermediul profilului de utilizator și puteți consulta, modifica și șterge aceste informații.
Bormet bvba utilizează module cookie. Modulele cookie sunt o tehnologie internet standard care face posibilă salvarea și deblocarea unor informații specifice în sistemul utilizatorului. Modulele cookie nu pot fi utilizate pentru identificarea unei persoane; un modul cookie poate identifica numai o mașinărie. Orice utilizator de internet își poate modifica setările calculatorului pentru a împiedica acceptarea modulelor cookie de către calculator. Totuși, în cazul în care calculatorul dvs. nu acceptă modulele cookie, puteți întâmpina probleme la plasarea comenzii. Dacă are loc acest lucru, contactați-ne astfel încât să vă putem introduce totuși comanda.
Bormet bvba păstrează o statistică a vizitatorilor (anonimi) online pentru a vedea cât de des este vizitată fiecare pagină de pe site-ul web. Dacă aveți întrebări privind această declarație de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa info@bambormet.be.

Articolul 11: Afectarea validității - nerenunțare

Dacă oricare dintre dispozițiile din cadrul acestor Condiții sunt declarate inoperante, nelegale sau nule și neavenite, acest lucru nu va afecta în niciun mod validitatea, legalitatea și aplicabilitatea dispozițiilor rămase.

Imposibilitatea din partea Bormet bvba de a implementa unul din drepturile stabilite în cadrul acestor Condiții sau de a exercita aceste drepturi nu va fi privită niciodată ca o renunțare la prevedere și nu va afecta niciodată validitatea acestor drepturi.

Articolul 12: Departamentul de servicii clienți al Bormet bvba

Puteți contacta departamentul de servicii clienți al Bormet bvba prin telefon la numărul +32 11 31 26 56, prin e-mail trimis la adresa info@bambormet.be sau în scris, la următoarea adresă: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken

Articolul 13: Modificări aduse condițiilor

Aceste Condiții sunt suplimentate de alte condiții la care se referă în mod explicit și de termenii și condițiile generale de vânzare ale Bormet bvba. Dacă acestea intră în contradicție, Condițiile prezente prevalează.

Bormet bvba are dreptul să modifice oricând aceste Condiții fără o notificare suplimentară. Fiecare achiziție ulterioară unei astfel de modificări implică faptul că clientul acceptă aceste noi Condiții.

Articolul 14: Probă

Clientul își exprimă acordul referitor la comunicațiile electronice și copiile de rezervă care pot servi drept mijloace de probă.

Articolul 15: Legislație aplicabilă, instanță competentă

Se va aplica legislația din Belgia, cu excepția dispozițiilor de drept internațional privat privind legislația aplicabilă și regulamentul Roma I privind acordurile de achiziție internaționale cu privire la bunurile mobile. Toate litigiile vor face obiectul jurisdicției exclusive a tribunalului districtual din Hasselt.